Nieuws

Nieuws

Stichting Svemo (22-11-2010)

Rijschool Alex, stichting Svemo en Helius Exclusive Cartraining hebben de krachten gebundeld.

Vanaf medio zomer 2011 zullen er heel wat wijzigingen plaatsvinden op het gebied van rijopleidingen. SVEMO ontwikkeld cursusmateriaal voor de verkeerseducatie in het middelbaar (speciaal) onderwijs. Momenteel is er wel verkeerseducatie in het lager onderwijs opgenomen in het lesprogramma, hiervoor zijn ook diverse middelen beschikbaar voor in de klas of op het plein. Als er in het middelbaar (speciaal) onderwijs al verkeerseducatie wordt gegeven is dit veelal op basis van vrijwillighheid en het inzicht man het maatschappelijk nut van dergelijke lessen voor hun leerlingen.

Soms is een leerling van het middelbaar (speciaal) onderwijs betrokken bij een verkeersongeval waarbij hij of zij de dood vindt of zwaar lichamelijk letsel oploopt. Dan breekt het besef door dat er wellicht niets of te weinig aan verkeerseducatie gedaan is. Dit moet anders!

SVEMO kan verkeerseducatie mogelijk maken op middelbare (speciale) scholen tegen zeer gereduceerde tarieven. Onderwijs wordt gegeven door gekwalificeerd verkeerskundig personeel welke betaald worden via SVEMO. Door vroege training in o.a. gevaarherkenning, theoretische verkeerskennis e.d. kunnen we het aantal doden / gewonden sterk omlaag brengen.

 

[ Print pagina ]

[ Terug ]